วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายรวม ขนาด 60 ที่นั่ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายรวม ขนาด 60 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด