วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสอบภาคทฤษฎี ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา