• ภาษาไทย
    • English

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสอบภาคทฤษฎี ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา