โครงการค่ายคุณธรรม

     ขอเชิญนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรม ในวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ และวัดจันทน์ธาตุทาราม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช