สถานีวิทยุ Khanom radio FM. 105.75 MHz.

         ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "ภูมิพลังแห่งปัญญา เพื่อประชาสังคม" ผลิตรายการโดยบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-11.00 น. ทางสถานีวิทยุ Khanom radio FM. 105.75 MHz 

*** สามารถขอเพลงกันได้ที่ 075 326 317 และติดต่อพูดคุยกันได้ผ่านช่องทาง Facebook fan page วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ได้ที่ 075-754-024-36 

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟังรายการวิทยุย้อนหลัง