ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
ตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 view
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องด้วยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ view
แผนที่การจราจร ภายในวิทยาลัยฯ เนื่องในกิจกรรมซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 17-18 กันยายน 2558 view
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ view
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาทุกชั้นปี สำหรับปรับปรุงข้อมูลนักศึกษาเพิ่มเติม view
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ขั้นพื้นฐาน รุ่น ๓” view
ตารางการใช้ห้องประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ view
ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขึ้นทะเบียนรอรับทุนการศึกษา(แบบให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา 2558 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่องรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศรายชื่อนักศึกษา หอพักนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม view
“Inheriting Traditional Sky-High Fabric Parade to Worship the Coral Pagoda” view
“Disseminating Native Arts and Cultures by Performing Klong Yao and Native Dance” view
ขอแจ้งปิดฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ เรื่อง กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์รับทุนการศึกษาบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจเเละผลิต จำกัด view
ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) เรื่องรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจเเละผลิต จำกัด view