ข่าวประชาสัมพันธ์

 ตำบลท้องเนียน

 ตำบลขนอม

 ตำบลควนทอง

 ตำบลกรุงชิง

Copyright © 2021. All Rights Reserved. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

99 ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ : 075-754024-36 โทรสาร : 075-754028

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

free hit counter