ข่าวสำหรับบุคลากร

เรื่อง อ่านต่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) แจ้งตารางคุมสอบอาจารย์ กลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการเลือกตั้งบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) กำหนดวันสอบกลางภาคและการส่งข้อสอบ ประจำภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙ view
วิทยาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,840 บาท view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) แจ้งกำหนดการวันซ้อมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2558 view
ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม) view
ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 view
ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 view