ข่าวสำหรับบุคลากร

เรื่อง อ่านต่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ TOEIC view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง กำหนดวันสอบปลายภาคและการส่งข้อสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 view
ตารางการคุมสอบอาจารย์ กลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2558 view
ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) เรื่อง รับสมัครการทดสอบ TOEIC (Test of English for International Communication : TOEIC) view
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการสานสัมพันธ์ของบุคลากร view
ตารางคุมสอบอาจารย์ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 view
ประกาศ เรื่องกำหนดวันสอบปลายภาคและการส่งข้อสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 view
ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงภาคใต้ ประจำปี 2558 view
ตารางคุมสอบอาจารย์ สอบกลางภาคภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 view
ขอแจ้งปิดฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย view