ข่าวสำหรับนักศึกษา

เรื่อง อ่านต่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ view
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 view
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการค่ายคุณธรรมส่งเสริมจริยธรรม view
ประมวลภาพกิจกรรมปลูกป่า-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี ณ บ้านท่าบ่อโก view
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาทุกชั้นปี สำหรับปรับปรุงข้อมูลนักศึกษาเพิ่มเติม view
ประมวลภาพกิจกรรม ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ view
ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขึ้นทะเบียนรอรับทุนการศึกษา(แบบให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา 2558 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่องรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 view