ข่าวอบรม/สัมนา

เรื่อง อ่านต่อ
โครงการปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว “กิจกรรมสัมมนาทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว” จัด ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย view
หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 3 view
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ view
ทุนรัฐบาลจีน ภายในโครงการ Youth of Exellence Scheme of China ประจำปีการศึกษา 2560-2561 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 10 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประชาสัมพันธ์โพสเตอร์โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ครั้งที่ 10 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) แจ้งขยายเวลาการส่งบทความนำเสนอแนวปฎิบัติที่ดี โครงการประชุมสัมมเครือข่ายการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 10 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ “อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 4” view
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ขั้นพื้นฐาน รุ่น ๓” view