วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศสอบราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศสอบราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง