วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศสอบราคา เรื่อง ประมูลขายมะพร้าวน้ำหอม