วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดกิจรรม ร้อยดวงใจ อาลัยพ่อ แปรอักษรรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 น. นักศึกษา คณาจารย์ และบุลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวขนอม หน่วยงานราชการ /เอกชนและประชาชนอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช กว่า 3,000 คน ร่วมกิจกรรม ร้อยดวงใจ อาลัยพ่อ จุดเทียนถวายอาลัย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และแปรสัญลักษณ์เป็นเลข ๙ มีรูปหัวใจล้อมรอบ และโลมาสัญลักษณ์ของอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ภาพนิ่ง / วีดีโอ : อาจารย์ทวิช กล้าแท้ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา,นายดาเนียล อภิบาลบำรุง นักศึกษาวิศวกรรมโยธา ปี 3 ,นายปัทวี บุญสีทา นักศึกษาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปี 4 ,นางสาวปรียาภรณ์ หมื่นราม นักศึกษาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปี 3 ,นายวงศ์ตะวัน สุขศานติ์ นักศึกษาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ปี2, สมาคมท่องเที่ยวขนอม