วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดพิธีกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ร้อยดวงใจ อาลัยพ่อ" โดยในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมตักบาตรพระภิกษุ จำนวน ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อแห่งแผ่นดิน และร่วมอธิษฐานจิตน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายกิตติพันธ์ เพชรชู นายอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาวิทยาลัยฯ และประชาชนในอำเภอขนอม ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๙ น. ณ บริเวณสนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย