ประมวลภาพกิจกรรม งานศิลปวัฒนธรรมและขนอมวิชาการ ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานศิลปวัฒนธรรมและขนอมวิชาการ ครั้งที่ 3 ภายใต้รูปแบบ “พัฒนาองค์ความรู้ เคียงคู่ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีนายเอกชัย สุนทร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอขนอม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานและร่วมฟังบรรยายจาก พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ในหัวข้อ “เดินตามพ่อ สู่วิถีพอเพียง” ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ผลงานของนักศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ สามารถเข้าเยี่ยมชม ,การแข่งขันทักษะทางวิชาการของแต่ละสาขาวิชา และกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพอิสระ อาทิ การทำพิมเสนน้ำ ผ้ามัดย้อม กระเป๋าผ้าดิบ น้ำยาอเนกประสงค์และการทำขนมบัวลอยไข่หวาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย