ข่าวในพระราชสำนัก 26 กรกฎาคม 2565 พระราชทานปริญญาบัตร มทร ศรีวิชัย บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2563
.
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เมื่อเวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีบัณฑิต กิติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2 ท่าน และ บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2,716 คน ณ ศูนย์ประชุมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
.
#พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 2563
#วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
#ราชมงคลศรีวิชัยขนอม