ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มทร.อีสาน