ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ (สายสนับสนุน)

        ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๘  (สายสนับสนุน)  คลิ๊กที่นี่