กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมด้วยคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยฯ ในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ