ประมวลภาพกิจกรม สืบสานประเพณีแห่ผ้าลอยฟ้าสักการะเจดีย์พระธาตุปะการัง ณ วัดจันทน์ธาตุทาราม หมู่ ๔ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

           งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการสักการะเจดีย์ปะการังเขาธาตุ ณ วัดจันทน์ธาตุทาราม หมู่ ๔ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 
           ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ มทร.ศรีวิชัย พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา พร้อมใจร่วมขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุ เจดีย์ปะการังเขาธาตุ ประจำปี 2558 โดยขบวนเริ่มจากรถบุพชาติของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ และบุคลากร นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดไทยโบราณ ตามด้วยริ้วขบวนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วม 20 ขบวนร่วมขบวนอย่างยิ่งใหญ่ โดยงานดังกล่าว  มีริ้วขบวนยาวเหยียดหลายกิโลเมตร รวมทั้งผ้าพระบฏที่ยาวจากหน้าวัดจันทน์ธาตุทารามจนถึงยอดเขาธาตุแลดูเหลืองอร่ามงดงาม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558