ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสัมมนา หลักสูตรวิชาการจัดการทั่วไป เรื่อง "การทำสบู่จากพืชสมุนไพร"

       นักศึกษาหลักสูตรวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี จัดทำโครงการสัมมนาเรื่อง การทำสบู่จากพืชสมุนไพร โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนัชชา รอดกันภัย ศูนย์ กศน. อ.ขนอม  เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ชาวบ้าน โดยลงพื้นที่สาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำสบู่จากพืชสมุนไพร ที่สามารถหาวัสดุธรรมชาติได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ผงขมิ้น มะขาม เป็นต้น เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช สามารถนำกลับไปทำใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปประกอบอาชีพเป็นรายได้เสริมได้ เป็นการฝึกทักษะในการทำของใช้เพื่อลดรายจ่าย ตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.7  ต.ท้องเนียน  อ.ขนอม  จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา