โครงการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม “พิธีหล่อเทียนพรรษา” ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการและสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย อาจารย์วชิร ยั่งยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมด้วยประธานวัฒนธรรมตำบลท้องเนียน คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการและสารสนเทศ