วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา