วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการการจัดการ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานสถานที่ 1 อัตรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการการจัดการ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานสถานที่ 1 อัตรา

เอกสารประกอบ: