วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการการจัดการ : ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการการจัดการ:ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

เอกสารประกอบ: