ข่าวประชาสัมพันธ์-feed

ตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

    ตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

ขอเชิญเที่ยวงาน ศรีวิชัยขนอมวิชาการ ครั้งที่ 5 “green tourism” 25 - 26 มกราคม 2561

ขอเชิญเที่ยวงาน
ศรีวิชัยขนอมวิชาการ ครั้งที่ 5 “green tourism”
25 - 26 มกราคม 2561
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

พบกับกิจกรรม
25 มกราคม 2561

  • นิทรรศการแนะแนว ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การแสดงผลงานทางวิชาการ
  • นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
  • การแข่งขันทักษะทางวิชาการของหลักสูตรบัญชี
  • แข่งขันทักษะโต้วาทีในญัตติ “เที่ยวเมืองศิวิไลซ์...หรือจะสู้พงไพรนาวา”
  • ชมสินค้าและการออกร้านต่างๆ

26 มกราคม 2561 

  • พบกับ ครูเชาว์ เขาทะลุ รับฟังบรรยายพิเศษ โดย คุณเชาวรัตน์ รักษาพล ในหัวข้อ “green tourism”
  • การแข่งขันทักษะทางวิชาการของแต่ละหลักสูตร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
99 ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ 061 175 7568 ,089 652 2103 ,083 592 9434 โทรสาร 075-754-028 

ตารางคุมสอบอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ล่าสุด

ตารางคุมสอบอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เอกสารประกอบ:  ตารางคุมสอบอาจารย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ 
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล" สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพรบ. ระเบียบข้าราชการรพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่...) พ.ศ...

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พรบ. ระเบียบข้าราชการรพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่...) พ.ศ...

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดหนังสือ

สภาวิศวกรรับรองปริญญา ให้ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปีการศึกษา 2559 ถึง 2563 มีสิทธิยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า(ระดับภาคีวิศวกร)

     สภาวิศวกรรับรองปริญญา ให้ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปีการศึกษา 2559 ถึง 2563 มีสิทธิยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า(ระดับภาคีวิศวกร)

ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า)

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาวิศวกรรับรองปริญญา ให้ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 และ 2561 ถึง 2565 มีสิทธิยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา (ระดับภาคีวิศวกร)

สภาวิศวกรรับรองปริญญา ให้ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 และ 2561 ถึง 2565 มีสิทธิยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา (ระดับภาคีวิศวกร)

ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ. วิศวกรรมโยธา)

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เรื่อง แก้ไขกำหนดการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เรื่อง แก้ไขกำหนดการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การพิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนเเก่น ประจำคณะ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การพิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนเเก่น ประจำคณะ

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดหนังสือ

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดหนังสือ

เชิญบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ รวมถึงแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยของผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย

เชิญบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ รวมถึงแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยของผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดหนังสือ