ข่าวสมัครงาน/ผล

เรื่อง อ่านต่อ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ view
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำหอพักนักศึกษา view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว view
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียนและหรือปฏิบัติ) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ view
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ (สายสนับสนุน) view
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว view