วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดาร : ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา