วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำศูนย์ภาษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำศูนย์ภาษา จำนวน 1 อัตรา